لوازم خانگی تولیپس

صدور مجوز واردات

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ممنوعیت واردات عامل اصلی قاچاق / ناتوانی پرداخت علت حجم پایین معاملات تجاری

admin
ال کا ایران : رئیس اتحادیه لوازم دندانپزشکی با انتقاد از به هنگام نبودن صدور مجوزهای واردات لوازم دندانپزشکی، گفت: ناتوانی در پرداخت و انتقال