لوازم خانگی تولیپس

صنایع کشور

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

راهکار های حمایت از تولید زیر ذربین دولتی ها

admin
رشد بیکاری، افزایش میزان واردات به کشور، وابستگی به درآمد نفتی و حاکم شدن رکود بر بخش قابل توجهی از صنایع کشور و بازار تنها
سایر خبرها

اقتصاد دولتی و تجمیع بنگاه‌های صنعتی

admin
«برنامه‌ریزی دولتی» در معنای نگاه عمودی و از بالا به پایین و مرکــــز مدار از مهم‌ترین علل آسیب‌پذیری صنایع کشور طی چند دهه اخیر بوده