لوازم خانگی تولیپس

صندوق ضمانت صادرات ایران

سایر خبرها

فرصت سه میلیارد دلاری صندوق ضمانت ایران برای صادرات

admin
معاون مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: تاکنون معادل دو میلیارد دلار تعهد جاری این صندوق فعال است و حدود سه میلیارد دلار امکان