لوازم خانگی تولیپس

طرح های غیرفعال صنایع لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

ابطال طرح‌های غیر فعال صنایع لوازم خانگی نباید دستوری باشد

admin
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد گفت: ابطال جواز طرح‌های غیر فعال صنایع لوازم خانگی نباید دستوری