لوازم خانگی تولیپس

طرح پیش فروش لوازم خانگی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

طرح پیش فروش لوازم خانگی یک طرح ملی نیست

admin
عضو مجمع ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان گفت: طرح پیش فروش لوازم خانگی یک طرح ملی نیست، در رسانه های ملی مطرح شد درحالیکه این
اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

طرح پیش فروش لوازم خانگی به تایید ستاد تنظیم بازار رسید

admin
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست ستاد تنظیم بازار پیشنهاد پیش فروش لوازم خانگی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.