لوازم خانگی تولیپس

عباس هاشی

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی ایرانی

صادرات ۳۴۰ میلیون دلار لوازم خانگی/در وسایل گاز سوز به صد درصد عمق ساخت داخل رسیدیم

نهال وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، رئیس انجمن لوازم خانگی گفت: ۳۴۰ میلیون دلار لوازم خانگی صادرات داشتیم که رشد آن