لوازم خانگی تولید داخل

جدیدترین مطالب

  • اخبار لوازم خانگی 59 درصد از لوازم خانگي خريد و فروش شده توليد داخل كشور بوده است

    ال کا ایران : طرح آمارگیري از كارگاه‌هاي عمده و خرده‌فروشي لوازم خانگي يكي از طرح‌هاي مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه‌ي اطلاعات مناسب از ويژگي‌هاي كارگاه‌‌هاي داراي فعاليت خريد و فروش لوازم خانگي، در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران و با همکاري سازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي کشور به اجرا درآمده است تا در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به كارگرفته شود.

    admin
    7 سال قبل