لوازم خانگی دوو
لوازم خانگی تولیپس

واردات قطعه

اخبار لوازم خانگی سایر خبرها لوازم خانگی ایرانی

مهمترین مشکل تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی کمبود سرمایه در گردش است

بهنام وحیدی
به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمدرضا غزنوی،‌ مهمترین مشکل تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را کمبود سرمایه در گردش عنوان کرد