لوازم خانگی تولیپس

telegram x

سایر خبرها فناوری

نسخه تقلبی Telegram X به عنوان نسخه بدون فیلتر تلگرام در حال انتشار است!

admin
گاهی اوقات فقط می توان تاسف خورد! می دانیم تلگرام اجازه ساخت کلاینت های مختلف برای اضافه کردن امکانات ویژه به برنامه پیام رسان خود