سایر خبرها

فهرست کامل تحریم هایی که لغو می شود

ال کا ایران : سرانجام دیوار تحریم های چند جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا فرو ریخت و آنها همزمان با آغاز اجرای تعهدات ایران، دستور لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کردند.

admin | 9 سال قبل

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، همانطور که مسوولان تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان وعده داده بودند همزمان با آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا نیز لغو و متوقف شد و رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا ساعتی پیش دستور آغاز روند لغو تحریم های علیه ایران را صادر کردند.

فهرست تحریم هایی که قرار است در این روز فرمان لغو یا توقف آنها صادر شود به این شرح است:

**اتحادیه اروپا


اتحادیه اروپا و دولت های عضو آن متعهد می شوند مطابق با پیوست شماره 5 (برنامه اجرا)، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره 267/2012 شورای اتحادیه اروپا را با اصلاحات بعدی، که همه تحریم ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش های زیر را اجرایی می کنند، و کلیه مفاد تصمیم 2010/413/CFSP شورای اتحادیه اروپا را، با اصلاحات بعدی لغو و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا حسب نیاز اصلاح کنند.


1 -1- تدابیر مربوط به امور مالی، بانکی و بیمه
-نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران
– تحریم های مربوط به فعالیت های بانکی
– تحریم های مربوط به بیمه
– تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی
-تحریم های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران
-تحریم های مربوط به کمک های بلاعوض، کمک های مالی و وام های ترجیحی
-تحریم ها مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین شده توسط دولت ایران
-تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
2-1- بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
– تحریم های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
– تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
– تحریم های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
-تحریم های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
-تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
3-1- بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
-تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
-تحریم های مربوط به بخش حمل و نقل
-تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
4-1- طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه
-تحریم های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه
-تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
5-1- تدابیر مرتبط با اشاعه هسته ای
– تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای حساس اشاعه ای (کالاها و فن آوری، سرمایه گذاری و آموزش های تخصصی)
– تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
6-1- فلزات
-7-1- نرم افزار
8-1- تسلیحات
9-1- فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)
توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید قابل اعمال نسبت به
– بانک ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران
– اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های
– مرتبط با بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
– اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
– سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیت های حساس اشاعه هسته ای، تسلیحات و موشک های بالستیک
– اشخاص حقوقی وافراد فهرست شده توسط شورای امنیت
10-1- سایر مقررات
– تعهد مندرج در بخش 1شامل کلیه مفاد باقیمانده تصمیم 2010/413/CFSP
و آئین نامه اجرایی شماره 267/2012 شورای اتحادیه اروپایی که در بالا ذکر نشده اند، نیز می گردد.
– اتحادیه اروپایی اظهار می کند که مفاد مذکور در بخش 1 فوق، فهرست کامل و جامع کلیه تحریم ها و اقدامات محدودکننده مرتبط هسته ای اتحادیه اروپایی است. این تحریم ها یا اقدامات محدودکننده طبق پیوست شماره
پنج رفع خواهند شد.

3- آثار رفع تحریم های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپایی درنتیجه رفع تحریم ها به نحو مصرح در بخش 1 فوق، فعالیت های زیر، از جمله خدمات تبعی، از روز اجرا این برجام و مشروط به اینکه این فعالیت ها با سایر قوانین و مقررات لازم الاجراء اتحادیه اروپایی و دولت های عضو منطبق باشد، مجاز خواهد بود.
2- 3- تدابیر مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه
– نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های اروپایی، از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام، افتتاح شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در سرزمین دولت های عضو اتحادیه، و ایجاد مشارکت های (JV) جدید، یا تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاری بانکی بین بانک های ایرانی با بانک های اتحادیه اروپایی؛ افتتاح دفاتر نمایندگی، شرکت های تابعه، مشارکت یا حساب های بانکی توسط اشخاص اروپایی در ایران
– ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکائی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می نماید
– ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجودیت ها یا نهادها از جمله افرادی که در الحاقیه شماره 1این پیوست آمده اند
-تعهد دولت های عضو مبنی بر ارائه حمایت های مالی در جهت تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات؛ و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، کمک مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران
-فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده توسط دولت، به یا از ایران، دولت ایران، بانک مرکزی ایران، یا بانک ها و موسسات مالی ایرانی یا افرادی که از طرف آنها عمل می کنند
3-3- بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
-واردات، خرید، سوآپ یا حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی یا فرآورده های پتروشیمی ایران و تامین تسهیلات اعتباری مربوطه
-فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فن آوری، کمک فنی و آموزش مورد استفاده در بخش های نفت، گاز و صنایع پتروشیمی در ایران، مشتمل براکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی، از جمله مایع سازی گاز طبیعی، به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران یا برای استفاده در ایران
– اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی که در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در داخل ایران یا خارج از ایران فعالیت می کنند و همچنین سرمایه گذاری در این صنعت و یا سرمایه گذاری مشترک با آنها
4-3- بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
– فروش، تامین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فن آوری های دریانوردی
برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی کشتی، به ایران یا به هر شخص ایرانی در این بخش؛ طراحی، ساخت یا مشارکت در طراحی یا ساخت کشتی های باری و نفتکش برای ایران یا اشخاص ایرانی؛ ارائه کشتی های طراحی شده یا مورد استفاده برای حمل و نقل یا ذخیره سازی نفت و فرآورده های پتروشیمی به اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعیین وضعیت، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فنی، ثبت و شماره شناسایی به هر نحو، در رابطه با تانکرهای نفتی و کشتی های باری ایرانی
-دسترسی کلیه پروازهای باری خطوط هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبداء ایران به فرودگاه های تحت صلاحیت دولت های عضو اتحادیه اروپایی
– توقف بازرسی، توقیف و انهدام محموله ها از مبداء یا به مقصد ایران توسط دولت های عضو اتحادیه اروپایی در قلروهای خود در ارتباط با کالاهایی که دیگر ممنوع نمی باشند
-ارائه خدمات سوخت رسانی یا تدارکات یا هرگونه خدمات دیگر برای کشتی های تحت مالکیت یا اجاری که اقلام منع شده را حمل نمی کنند؛ و ارائه سوخت، خدمات مهندسی و تعمیر و نگهداری به هواپیماهای باری ایرانی که اقلام ممنوعه را حمل نمی کنند
5-3- طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه
– فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات واسطه گری، تامین مالی و امنیتی مربوطه، به دولت ایران، نهادهای عمومی، شرکت ها و موسسات عمومی یا بانک مرکزی ایران؛
– انتقال اسکناس و مسکوکات جدید ایرانی به بانک مرکزی ایران
6-3- فلزات
– فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیوم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیت های منطبق با این برجام
-7-3- نرم افزار
– فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه نرم افزار از جمله به روزسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیتهای منطبق با این برجام
8-3- فهرست افراد، اشخاص حقوقی یا نهادها (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)
– در نتیجه خروج از فهرست های مذکور در پیوست شماره 2، آزادسازی کلیه منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی ایران، به شرح مندرج در الحاقیه شماره 1 پیوست 2 این برجام و فراهم آوردن دسترسی این اشخاص به وجوه و دارایی های خود.
– در نتیجه خروج از فهرست های مذکور در پیوست شماره 2، امکان ورود افراد فهرست شده در الحاقیه شماره 1 این برجام به قلمروی دولت های اروپایی یا استفاده از سرزمین آنها برای ترانزیت فراهم خواهد شد

ب. ایالات متحده آمریکا


– ایالات متحده آمریکا متعهد می شود، طبق ضمیمه شماره 5 (برنامه اجرا)، اعمال کلیه تحریم های مرتبط هسته ای به نحو مذکور در بخش های 1-4 تا 9- 4 زیر را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند، و فرامین اجرایی شماره 13574، 13590، 13622، 13645 و بخش های فرمان اجرایی شماره 13628 را لغو دهد.
1-4- تدابیر بانکی و مالی
تحریم های اعمالی بر افراد واشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه شماره
این ضمیمه، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفت کش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است.
– تحریم ریال ایران
-تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران
– محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها
-تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی
– تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره 3 این پیوست
– تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق
2-4- بیمه
– تحریم ارایه خدمات بیمه ای، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره
3 این ضمیمه صورت می گیرد
3-4 – بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
– تلاش ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند؛
– تحریم سرمایه گذاری، شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
– تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران
– تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران
-تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران
– تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق
4-4 -کشتیرانی، کشتی سازی و بنادر
– تحریم معامله با بخش های کشتی سازی و کشتی سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندر عباس
– تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
5-4- طلا و سایر فلزات گرانبها
– تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران
-تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
6-4- نرم افزار و فلزات
-تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه های شماره 3 و 4 این ضمیمه
– تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
7-4- بخش خودروسازی
– تحریم فروش، عرضه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران
-تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
8-4- فهرست ها و سایر فهرست های تحریمی
– خارج کردن افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه های شماره 3 و 4 این ضمیمه از فهرست DSN و لیست افرادی که اموالشان مشمول توقیف بوده است، فهرست افراد و نهادهای دور زننده تحریم ها، و/ یا لیست غیر SDN
مربوط به قانون تحریم های ایران (خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده و نیز تحریم های اعمالی وفق بخش 5
(الف) قانون تحریم های ایران، بخش
1244(د) (1)، و بخش 212 قانون TRA؛ و خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده طبق فرامین اجرایی شماره13382، 13608، 13622، و 13645
با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی
9-4- اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسلیحات هسته ای
-تحریم های اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته ای برای پیشبرد فعالیت های هسته ای پیش بینی شده در این برجام وفق ‘ قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه’، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت های غیرهسته ای عضو معاهده عدم اشاعه هسته ای
– تحریم های اعمالی بر مشارکت های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم
-تحریم های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته های مرتبط با علوم هسته ای، مهندسی هسته ای یا بخش انرژی
5 – سایر تدابیر مرتبط با تجارت
ایالات متحده متعهد می شود:
– اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد:
الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی،
ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هوایپمای مسافربری تجاری به ایران
ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری، و خدمات تعمیر و بازبینی های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند.
– از طریق صدور مجوز، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی می باشند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند.
– اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشا ایرانی به ایالات متحده. ایالات متحده تایید می نماید که مقررات فهرست شده در بخش 4 فوق فهرست کامل و جامع کلیه تحریم ها مرتبط هسته ای ایالات متحده می باشد. این تحریم ها بر اساس پیوست 5 رفع خواهند شد.
7- آثار رفع تحریم های اقتصادی و مالی ایالات متحده
1-7 – در نتیجه رفع تحریم های مشخص شده در بخش 4 فوق، از روز اجرا، تحریم های مزبور، و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیر آمریکایی که اقدامات زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که وضعیت های زیر را دارند اعمال نخواهد شد
2- 7- تدابیر مالی و بانکی
– انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره 3 این پیوست، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی PTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خدید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی( شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی
آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران
3- 7- تدابیر مربوط به بیمه
-ارایه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام، شامل ارائه فعالیت های مرتبط با افراد و اشخاص حقوقی نام برده شده در الحاقیه شماره 3 این پیوست، شامل خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت ها در بخش های انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران، برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، یا برای کشتی هایی که نفت خام، گاز
طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده های پتروشیمی از یا به ایران
4-7- بخش های انرژی و پتروشیمی
– اشخاصی که جزئی از بخش انرژِی ایران باشند؛ یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های پالایش شده نفتی)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده های نفتی پالایش شده و فرآورده های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفت کش ایران.
5-7- بخش های کشتیرانی، کشتی سازی، و عاملیت اداره بنادر
– اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی سازی ایران باشند؛ یا تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتی های مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های نفتی پالایش شده)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع)، از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران (شامل عاملیت اداره بندرعباس)، همکاری با بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کلاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشترانی و کشتی سازی ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، طبقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکت های تابعه آنها.
6-7- طلا و فلزات گرانبها
– فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای فعالیت های زیر شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل
7-7- نرم افزار و فلزات
-روش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآینده ای صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام، و افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره 3 این پیوست، و فروش، عرضه، یا انتقال چنین موادی به بخش های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران و بنادر ایران، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات زیر شامل بیمه و حمل و نقل.
8-7- بخش خودرو سازی
-اجرا یا تسهیل عملیات های نقل و انتقال مالی یا سایر معاملات برای فروش، عرضه، یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران
9-7- فهرست ها و سایر لیست های تحریمی
-برداشتن فهرست ها و یا تحریم های شرح داده شده در بخش، 1-8-4 توقف اعمال تحریم های ثانویه برای معامله با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره 3این پیوست؛ و رفع توقیف دارایی ها و منافع واقع در محدوده صلاحیتی ایالات متحده برای افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره 3 این پیوست.

جهت آگاهی و دریافت آخرین اخبار صنایع لوازم خانگی ایران و جهان و نیز جدیدترین قیمت ها و بازار لوازم خانگی از طریق تلگرام به کانال اختصاصی ال کا ایران (https://telegram.me/lkirancom ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

نظر شما چیست؟