لوازم خانگی تولیپس

ظزح ارمغان مهر

اخبار لوازم خانگی لوازم خانگی خارجی

تلویزیونهای کوانتوم دات جایگاه اول را در کشور آلمان بدست آورد

admin
سامسونگ دست کم از دو سال پیش سخت مشغول توسعه خط تولید تلویزیون های مجهز به فناوری کوانتوم دات است. ابتدای امسال این شرکت از