اخبار لوازم خانگی

قاچاق کالا مانع توسعه اقتصادی کشور شده است

معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن در خصوص قاچاق کالا و ارز گفت: فساد توسعه پیدا کرده است و مانع توسعه اقتصادی کشور شده است.

admin | 6 سال قبل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن در خصوص قاچاق کالا و ارز گفت: فساد توسعه  پیدا کرده است و مانع توسعه اقتصادی کشور شده است. جز با قوانین روشن و شفاف و انگشت نما کردن چهره هایی که در قاچاق فعالیت دارند نمی توان به یک اقتصاد سالم برسیم.

جهانگیری ادامه داد: ما قادریم موانع توسعه کشور را برطرف نماییم.

معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: باید از بخش خصوصی حمایت کرد. بخش خصوصی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی باید مورد احترام قرار گیرد.

جهانگیری گفت: باید سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به اجرا درآورد.

جهانگیری افزود: تلاش کرده ایم در برنامه سوم توسعه صادرات و واردات کشور قانونمند باشد و از قاعده مشخصی تبعیت کنیم.

نظر شما چیست؟