اخبار مرتبط

صادرات لوازم خانگی ایرانی مستلزم فراهم شدن بستر در حوزه انتقال تکنولوژی است

admin

ژنوا نسل دوم یک اعتبار ۶۵ ساله در صنعت لوازم خانگی

admin

برندهای خارجی،مانع از ورشکستگی کارخانجات لوازم خانگی شدند

admin

ارسال دیدگاه